Pressemeddelelse: Erindringsteater

Bevilling til opsætning af erindringsteaterforestillinger (2019)

Frivilligrådet under Sundhed og Omsorg har bevilliget Stavtrupscenen 27.000,- kr. til opsætning af erindringsteaterforestilling for byens ældre og ældre ramt af demens.

Siden 2916 har Stavtrupscenen arbejdet med udvikling af særlige tilrettelagte erindringsforestillinger for overnævnte målgruppe. Med dette udviklings-projekt, som p.t. har resulteret i fire forestillinger, har Stavtrupscenen påtaget sig et socialt engagement for byens ældre og ældre ramt af demens.

Teateret har gennem de fire produktioner arbejdet sammen med dramatiker Henning Lindberg, der har udviklet særlige besøg for ældre ramt af demens i Den Gamle By, Aarhus. Forestillingerne har til formål at skabe erindringer fra de ældres ungdom. Musik indgår altid som et aktivt element i forestillingerne. Disse erindringsforestillinger er ofte den eneste teateroplevelse ældre og ældre ramt af demens får på lokalcentrene og plejehjemmene.

Stavtrupscenens amatørskuespillere, instruktør og teknikere arbejder frivilligt og ulønnet; men det er en økonomisk tung ting for teateret at opbygge scenografi, sy kostumer m.m. derfor er Frivilligrådets bevilling af særdeles stor betydning for Stavtrupscenen.

Årets forestilling hedder ”Han, hun og kolonihaven”. Handlingen udspiller sig i en kolonihave i 1950’erne og rummer musik og sange som var kendt i denne periode. Det hele bindes sammen af en kærlighedshistorie om Lise og Peter, der ikke må få hinanden for Lises mor.

Prøveforløbet er påbegyndt og bestillingerne løber i disse dage ind fra lokalcentrene og plejehjemmene. Bevillingen giver mulighed for, at en lang række af forestillingerne kan tilbydes gratis. Det er Stavtrupscenens store håb, at man kan forsætte med at producere erindringsforestillinger i årene fremover til glæde for beboerne på lokal-centrene og plejehjemmene.

Med venlig hilsen
Gitte Thyrring, formand Stavtrupscenen