Renovation på Stavtrupscenen

Stavtrupscene har været igennem en større renovation de sidste par år og det betød at vi desværre måtte aflyse efterårets forestilling for at fuldføre renovationsarbejdet hurtigst muligt. Nedenfor kan du læse en længere beskrivelse af det store arbejde som er gået ind i processen – vi glæder os til at blive fuldstændig færdig så vi kan underholde jer på scenen endnu engang.

Stavtrupscenen har siden 1991 til huse i den gamle Stavtrupskoles gymnastiksal. I 2016 sendte vi en ansøgning om maling af vinduerne til Aarhus Kommune ”Afdeling for Idrætsanlæg”.

Det medførte en større gennemgang af hele teatrets bygning i 2017.

Indvendig blev lyset i salen, toiletterne og garderoben skiftet ud med LED-lys. Fjernvarme- og varmvandstyringen blev skiftet.

Udvendig skulle der mere til:
Vinduerne mod syd (parkeringspladsen) skulle skiftes. De andre vinduer kunne nøjes med en gang maling.
Fugerne i muren skulle renses og fuges om.
Taget var ikke helt tæt mere og skulle fornyes.

Vi havde en meget tæt og konstruktiv dialog med kommunes medarbejdere om hvornår det var bedst for os at renoveringen startede.

Udskiftning af vinduerne og fugearbejdet startede i 2018 og tagrenovering skulle starte i 2019.

I forbindelse med vinduesudskiftningen sørgede teatret medlemmer for at gardinerne og de plader der var monteret, på vinduerne indvendig, blev fjernet.

Siden 1991 har vinduerne til salen været afdækket for sollyset indtrængen. Her kom så ideen om, at man gerne ville lukke sollyset ind i de perioder hvor der ikke blev kørt en forestilling på scenen. Hvordan gøres det godt og brugervenlig.
Løsningen blev at montere bredde, sorte rullegardiner foran hvert vindue. Vores 9 meter lange røde forhæng skulle deles op så de kunne trækkes fra i sektioner.
Vi kontaktede igen ”Afdeling for Idrætsanlæg” om de ville hjælpe os økonomisk med dette projekt. Svaret var hurtigt og positivt. Kommentar til vores ansøgning var: ”God ide! Nye vinduer som bliver beklædt med sorte afdækningsplader får hjertet til at bløde”.

De nye vinduer og fugereparationen fik huset til stråle. De ”åbne” vinduer får salen til at leve og giver en god atmosphere. Nu kan man se at der er liv i bygningen når der foregår prøver, arbejdsdage eller møder om aftenen.

I samme omgang blev teknikgangen (hvorfra scenens lys og lyd styres) bygget om. Nu har teknikerne også et bedre overblik over salen foran scenen.

Så kom 2019. Enten var det forsinkede drillenisser eller nytårsløjer. Elkablet til transformatorstationen gik i stykker en uge før generalprøven ”Røg i køkkenet”.
Igen var kommunens medarbejdere hurtig. 2 dage senere var der etableret en nødløsning så vi havde strøm igen.

I foråret 2019 havde vi igen en god og konstruktiv dialog med kommunens medarbejdere om tagets renovering. Hvornår skulle det startes, hvornår regnede man med at det skulle være færdig, hvad der skulle laves, osv.

Startskuddet skulle være medio juni. Det blev dog først sidst i juli.
Sluttidspunktet skulle være starten af november.

Travlhed på teatret. Loftet skulle ryddes for kostumer, rekvisitter, små møbler, m.m., når forestillingen ”Røg i køkkenet” var færdig.

Kunne det hele være på plads til efterårets forestilling? Vi besluttede at aflyse efterårets forestilling i god tid. Som det oftest sker, kan der komme nogle uforudsete ting som forsinker det hele. Vi vil ikke køre sur i det, så man mister lysten til teatret.

Tingene skulle ikke bare fjernes, der skulle også sorteres ud. Der var alt for mange ting på loftet og på 1.salen.

Der blev arrangeret loppemarkedet på teatret og der kom også en del penge ind.

Det vi ikke fik solgt kørte vi til Reuse ved godsbanen.

Men hvad med alt det vi havde tilbage? Hvorhen med det. Det kunne ikke blive i salen og på scenen.

Fordi:

  • der skulle laves kulisser og prøves til vores omrejsende børneteater. De skulle ud i juni og august.
  • I slutningen af august skulle der laves kulisser og prøves til vores teaterstykker på lokalcentrene og plejehjem i oktober.

Begge arrangementer finansernes af Aarhus Kommune som sommer- og vinteraktivitet.

Vi fik nogle dejlige lokaler på Kolt skole hvor vi kunne opbevare tingene.

Tagrenoveringen forløb planmæssigt, men der er mange små ting som tager ekstra tid.

Nu har vi et dejligt tæt loftsrum til vores kostumer, rekvisitter m.m..

Med alle de aktiviteter der er på teatret og det nyeste tiltag ”forestillinger på lokalcentre” var behovet til plads for vores sydamer og til møder meget present. Derfor er vores gamle kostumelokale på 1.sal indrettet som ”Multirum” hvor der plads til at sye, holdes møder med f.eks. PR-gruppen (selv om der er prøver på teatret) og arrangeres borddekoration til forestillinger.

Vi siger hermed tak til Aarhus Kommunes medarbejdere og alle vores medlemmer for deres indsats.

Vi føler at vi har fået et endnu bedre sted end før.